Background Image

World Heritage


De Waddenzee, uniek in de wereld! 
De Waddenzee is een ongeëvenaard dynamisch landschap. Nergens ter wereld kom je zo'n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar veranderingen nog dagelijks merkbaar zijn. Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes wordt afgewisseld door strakke drooggevallen zandplaten. Je vindt er mosselbanken, voedselrijk slikwad, uitgestrekte kwelders, maar ook witte stranden en duinen en hier en daar wuivende zeegrasvelden. Werelderfgoed waddenzee.Deze variatie van landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied. De Waddenzee is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht. En meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis! Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af. Hierdoor zie je het landschap van moment tot moment veranderen. De wisselende waterstanden maken het mogelijk onder leiding van een ervaren gids van het vaste land naar één van de eilanden of naar een zandplaat te wandelen. Op de bodem van de zee!

Lopend op het Wad hoor je slechts het geluid van wind en vogels. Hier kun je met eigen ogen zien hoe het landschap vanaf de laatste ijstijd langzaam vorm kreeg en nog steeds gevormd wordt dankzij een bijzonder samenspel van wind, water en golven, de krachten van de natuur. Terwijl ganzen gakkend overvliegen, struint een zwerm steltlopers over de bijna drooggevallen zeebodem, op zoek naar wormen en schelpen. Je proeft de zilte lucht en ruikt het slibrijke water. Je voelt hoe kokkels en pieren onder je voeten water en zand omhoog spuiten. Garnalen flitsen rond je voeten en verderop zie je platvissen in het ondiepe water. Luchtbellen van kleine algen verschijnen aan de oppervlakte. Krabbetjes, kokkels, mossels, zeesterren en heremietkreeften worden door de terugtrekkende zee blootgelegd. Je hebt zelfs het voorrecht om op gepaste afstand zeehonden in hun natuurlijke leefomgeving te zien zonnebaden op een zandplaat!

Unesco, de natuur- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft de Waddenzee eind juni 2009 op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met wereldberoemde natuurwonderen als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië, die eerder al door Unesco tot Werelderfgoed zijn uitgeroepen.